Tag Archives: Tuyển thợ phụ nhôm kính

Tuyển thợ phụ nhôm kính

Hiện nay, Tasona đang có nhu cầu Tuyển thợ lắp đặt kính cường lực, thợ phụ nhôm kính ở tại Hà Nội.

Với chính sách lương cứng hàng tháng, lương thưởng,

đãi ngộ hấp dẫn Bạn nào quan tâm vị trí tuyển thợ làm nhôm kính tại Hà Nội. Xem thêm: https://tasona.vn/

TUYỂN THỢ LẮP ĐẶT KÍNH CƯỜNG LỰC

Tuyển thợ lắp đặt kính cường lực

Hiện nay, Tasona đang có nhu cầu Tuyển thợ lắp đặt kính cường lực, thợ phụ nhôm kính ở tại Hà Nội. Với chính sách lương cứng hàng tháng, lương thưởng, đãi ngộ hấp dẫn Bạn nào quan tâm vị trí tuyển thợ làm nhôm kính tại Hà Nội. Vui lòng liên hệ bộ phận […]